Strona: Obowiązek informacyjny - monitoring wizyjny / Inspektorat Ochrony Danych Osobowych

Obowiązek informacyjny - monitoring wizyjny

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych utrwalonych za pomocą monitoringu wizyjnego.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanego dalej RODO, Politechnika Rzeszowska informuje iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. 17 865 1100, adres e-mail: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Politechnice Rzeszowskiej jest Pan Michał Mazur, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 17 865 1775 lub poprzez e-mail: iod@prz.edu.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Przetwarzanie danych osobowych w Politechnice Rzeszowskiej odbywa się w następujących celach: zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa członków społeczności akademickiej przebywających na terenie Politechniki Rzeszowskiej oraz gości Politechniki Rzeszowskiej, zapewnienie ochrony mienia na terenie Uczelni, zachowania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, ustalenia i dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym. Podstawę legalności prowadzenia monitoringu wizyjnego stanowi art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).
 4. Monitoring obejmuje zewnętrzny oraz wewnętrzny teren obiektów Politechniki Rzeszowskiej.
 5. Przebywając na terenie Uczelni dobrowolnie przekazują nam Państwo swoje dane. Jeżeli nie chcą Państwo by Państwa wizerunek został utrwalony w systemie monitoringu wizyjnego należałoby zrezygnować z wejścia na teren Politechniki Rzeszowskiej, który został objęty monitoringiem wizyjnym.
 6. Państwa dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz i zlecenie administratora danych, np. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii w systemach informatycznych.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania lub przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym.
 9. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu wizyjnego Uczelni ma prawo do uzyskania informacji nt. operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: reguł rejestracji i zapisu informacji, praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring, praw osób objętych monitoringiem. Więcej informacji o prowadzonym monitoringu można uzyskać w jednostce odpowiedzialnej za prowadzenie monitoringu wizyjnego – Dział Utrzymania Ruchu Politechniki Rzeszowskiej, numer telefonu 17 865 3336.
 10. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
 11. Państwa dane osobowe przetwarzane przez Politechnikę Rzeszowską  nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję